สมุดบัญชี

สมุดบัญชี ปกพลาสติก คุณภาพดี

นอกจากสมุดนักเรียนหรือผลิตภัณฑ์อุปกรณ์การศึกษาอื่น เราก็มีสมุดบัญชี จากโรงสมุดสมุดธรรม มาให้ท่านได้เลือกใช้สมุดของเราได้รับการเลือกใช้จากวิทยาลัยต่างๆ เช่น วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี และร้านค้าต่างๆ

รูปตัวอย่างของ สมุดบัญชี สมุดธรรม

ปกสมุดบัญชี
ปกสมุดบัญชี ด้านหน้า
ปกสมุดบัญชี ด้านหลัง
เนื้อใน สมุดบัญชี
สันสมุดบัญชี
สมุดบัญชีปกเคลือบพลาสติก
หุ้มพลาสติก สมุดบัญชี
สีของสมุดบัญชี
ปกในด้านหลังของสมุดบัญชี
ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

0654639226

020057004

ลูกค้าสมุดบัญชีของเรา

ส่งสมุดบัญชี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
ส่งสมุดบัญชี
ส่งห้องสหกรณ์
ไสกาวสัน สมุดบัญชี
เนื้อพลาสติกของปกพลาสติก
สมุดบัญชีปกห่อพลาสติกอย่างดี
ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

0654639226

020057004

รายละเอียดสมุดบัญชี

สมุดบัญชี สมุดธรรม จากโรงสมุด สมุดธรรม

สมุดของเราเหมาะกับ วิชาบัญชีของวิทยาลัย หรือ วิชาอื่นๆตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

สมุดของเรามีทั้งแบบ หุ้มปกพลาสติก และ แบบปกไม่หุ้ม ตามแต่การใช้งานและความต้องการของลูกค้า

1.สมุดบัญชีหุ้มปกพลาสติก

สมุดจะมีขนาด 195×310 มม. กระดาษปกใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 270 แกรม  กระดาษเนื้อในใช้กระดาษปอนด์ 60 แกรม  จำนวนหน้าจะมี 50 แผ่นรวมปก

ราคาหน้าปก 50 บาท

2.สมุดบัญชีหุ้มปกกระดาษ

สมุดจะมีขนาด 195×310 มม. กระดาษปกใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 270 แกรม  กระดาษเนื้อในใช้กระดาษปอนด์ 60 แกรม  จำนวนหน้าจะมี 50 แผ่นรวมปก

ราคาหน้าปก 35 บาท

*** ราคาขายจริงให้ร้านค้าหรือโรงเรียนจะต่ำกว่าราคาปก ***

ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

0654639226

020057004

การขนส่งสมุดและอุปกรณ์

การส่งสมุดและอุปกรณ์

โรงสมุด สมุดธรรม เราจะนำสมุดนักเรียนและอุปกรณ์ไปส่งให้ “ฟรี” ที่บริษัทขนส่งที่โรงเรียนใช้งานประจำ หรือ ว่าให้เราหาขนส่งให้ก็ได้ครับ

ค่าบริการของแต่ละบริษัท

ราคาค่าบริการบริษัทขนส่ง จะอยู่ที่ห่อละ 50-100 บาทโดยประมาณ

การห่อของทางเรา 1 ห่อ สามารถส่งได้

จำนวนประมาณ 100 เล่มต่อห่อ

ปัญหาระบบขนส่ง

1.โรงเรียนอาจจะจะต้องขับไปรับสมุดที่ศูนย์ขนส่งในจังหวัดนั้นๆด้วยตนเอง

“ถ้าโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตที่รถวิ่งไปส่งไม่ถึง แต่ อำเภอเมืองสามารถส่งได้ทุกจังหวัด”

2. ทางอาจารย์ผู็ที่ติดต่อ ต้องเปิดมือถือและคอยรับมือถือตลอด เพราะว่าบริษัทขนส่งไม่สามารถระบุเวลาส่งได้แน่นอน ถ้าเกิดเด็กรถโทรหาแล้วอาจารย์ไม่รับ อาจารย์อาจจะต้องรอในรอบต่อไปหรือว่า ขับไปรับเองที่ศูนย์ส่งของบริษัทนั้น

บริษัทขนส่งเจ้าอื่น

1. Kerry คิดห่อละ 450 บาท โดยประมาณ ส่งถึง โรงเรียนเลย

2. ไปรษณีย์ไทย คิดห่อละ 300 บาท อาจจะส่งถึงขึ้นกับพื้นที่โรงเรียน

ทางเราจะหาทางประหยัดและสะดวกให้ท่านมากที่สุดครับ

ทักไลน์มาได้เลยครับ

การบัญชี คือ อะไร

อะไร คือ การบัญชี 

การบัญชี หมายถึง การจัดการกระบวนบันทึกรายการทางการค้า เช่น การบันทึกรายการทางการค้า การแยกประเภทหมวดหมู่ทางการค้า การสรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลทางบัญชี

ดังนั้น สมุดบัญชี ที่ใช้จดบันทึกจึงสำคัญในการรวบรวมข้อมูล ตัวเลข รายละเอียด เพื่อไม่ให้ข้อมูลตกหล่น และ สามารถนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผล และ นำเสนอได้อย่างถูกต้อง

 

ประวัติและความเป็นมาของ การบัญชี

การบัญชี แบ่งออกเป็น 2 ยุค ตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงดังนี้

1. ยุคก่อนระบบบัญชีคู่ เกิดขึ้นในยุคก่อนคริสต์ศักราช ประมาณ 3000 ปี

มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี เร่ิมจากการและเปลี่ยน สินค้าหรือข้าวของ จนกระทั่งเกิดตัวกลางการแลกเปลี่ยน เช่นเงินตรา และพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากระบบการแลกเปลี่ยนมาเป็นระบบการซื้อขาย

โดยสภาพเศรษฐกิจและการเมือง พัฒนาต่อมาเรื่อยๆจนเกิดการเก็บภาษี การจัดบันทึกข้อมูลทางบัญชีต่างๆ โดยในยุคนี้ได้จดบันทึกไว้บนแผ่นขี้ผึ้ง หรือวัสดุที่หาได้

2. ยุคระบบบัญชีคู่ (Double Entry Book) ศตวรรษที่ 13 นี้มีการลงทุนทางการค้าในรูปของการค้าร่วม หรือ ห้างหุ้นส่วน ต่างๆ โดยเริ่มมีการก่อตั้งธนาคาร มีพาหนะขนาดใหญ่ในการขนส่งสินค้า และ เริ่มมีการพิมพ์ลงในกระดาษ

ใน ค.ศ. 1202 ได้พบการจดบันทึกบัญชี ตามหลักบัญชีคู่ที่สมบูรณ์เป็นฉบับแรก ณ เมืองเจนัว ประเทศ อิตาลี ที่เป็นดั่งศูนย์กลางทางการค้าของประเทศอิตาลีหรือยุโรปเลยทีเดียว 

ประวัติของ การบัญชีในประเทศไทย

การบัญชีในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่สมัยอยุธยา ระหว่าง ปีพ.ศ. 2193 – 2231
ตรงกับสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ประเทศไทยมีการเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศทางฝั่งยุโรป ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส และ ประเทศโปรตุเกส

เอกสารการบัญชีที่ถูกจัดทำขึ้นเป็นบัญชีแรก คือ บัญชีเงินสด  จากนั้น ได้ปฎิบัติสืบต่อมา
จนกระทั่งถึง สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ช่วงสมัยรัชกาลที่ 5

สมัยรัชกาลที่ 5 ได้เริ่มจัดทำบัญชีเงินพระคลังเป็นหมวดหมู่และวิชาการบัญชีก็ได้เริ่มมีการศึกษากันเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 เช่นกัน

โดยในปี พ.ศ. 2482 ทรงพระกรุณาโปรดกล้าให้บรรจุ วิชาการบัญชีเป็นสาขาหนึ่งใน 8 อย่างของชั้นประโยค 2 ซึ่งเป็นชั้นเรียนสูงสุดของการเรียนสมัยนั้น

แต่ก็ยังเป็นเพียงการทำบัญชีเกี่ยวกับการเงินเท่านั้น ยังไม่ใช่หลักการบัญชีคู่ที่แท้จริง

หลังสงครามโลก ครั้งที่ 1 รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดคัดเลือกบุตรข้าราชการส่งไปเรียนด้านพาณิชย์และบัญชี ณ ประเทศอังกฤษ

นอกจากนั้นยังโปรดให้แต่งตั้ง โรงเรียนพาณิชยการขึ้น 2 แห่ง คือ

 1.โรงเรียนพาณิชยการวัดสามพระยา

 2.โรงเรียนพาณิชยการวัดแก้วฟ้า

ซึ่งมีการสอนการบัญชี ระบบการบัญชีคู่ เป็นครั้งแรกในโรงเรียนดังกล่าว

โดยมีบัญชีเพียง 3 ประเภท คือ

1.สมุดบัญชีเงินสด
2.สมุดบัญชีรายวัน
3.สมุดบัญชีแยกประเภท

ในปี พ.ศ.2481 ประเทศไทยได้จัดตั้ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ขึ้นที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในปี พ.ศ.2482 รัฐบาลประเทศไทย ได้ออกกฎหมาย พระราชบัญญัติการบัญชี ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายหลัก 3 ประการ

1.เพื่อให้การทำบัญชีของธุรกิจต่างๆไปในทิศทางเดียวกัน.
2.เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและเศรษฐกิจโดยรอบ
3.เพื่ออำนวยความสะดวกและเกิดความถูกต้องเหมาะสมในการจัดเก็บภาษี

 

การเรียนบัญชีในปัจจุบัน

การศึกษาระดับปริญญา ใน สาขาด้าน “การเงินและการบัญชี” จะเป็นการมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจทางทฤษฎีเข้ากับการฝึกปฏิบัติ เนื่องจาก การบัญชีเป็นสิ่งจำเป็น 1ในพื้นฐานสำคัญ ในการประสบความสำเร็จในธุรกิจ , อุตสาหกรรม , การเงิน และ งานของภาครัฐ

จุดประสงค์ของหลักสูตร ก็เพื่อสร้างนักบัญชีที่เชี่ยวชาญ ด้านการเงินเบื้องต้น ด้วยหลักสูตรการเรียนในหลากหลายวิชา เพื่อเตรียมพร้อมเหล่านักศึกษาสำหรับงานในด้านสายงานบัญชีด้วย

หลักสูตรของบัญชีจะครอบคลุมเนื้อหาและความรู้ ที่จำเป็นในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทั้งวิธีการและแนวทาง เพื่อ นำไปใช้ประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้ โดยเนื้อหาที่จะเรียนจะประกอบไปด้วยวิชา เช่น

• เศรษฐศาสตร์มหภาค
• เศรษฐศาสตร์จุลภาค
• การเงินการบัญชี
• วิธีการทำวิจัยทางสถิติ
• การลงทุนร่วม
• การจัดการบัญชีและการตัดสินใจ
• การวิเคราะห์งบการเงินและบัญชี
• ข้อกำหนดทางกฎหมาย
• พฤติกรรมของเศรษศาสตร์และการเงิน
• การเงินขั้นสูง
• ภาษี

โดยหลักสูตรส่วนมาก จำเป็นต้องทำปริญญานิพนธ์ ในสาขาที่เรียน เป็นการสะสมผลงานวิจัยและกระบวนการการทำงานที่ผ่านมาในระหว่างที่ศึกษาอยู่

โดยปริญญานิพนธ์จะแสดงให้เห็นถึงทักษะ ความรู้ทุกอย่างที่คุณทำ ตลอดหลักสูตรการเรียน

 

ขายร้านค้า