ปกสมุดโรงเรียน

BookDesign

ปกสมุดโรงเรียนออกแบบอย่างไร ตัวอย่างปกสมุดโรงเรียนแบบต่างๆ

หากท่านสังเกตสมุดที่ใช้ในการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียน ก็จะเห็นถึงความแตกต่างกัน เนื่องจากปกสมุดโรงเรียนจะถูกออกแบบและใช้งานเฉพาะโรงเรียน วันนี้เราขอพาทุกท่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับปกสมุดโรงเรียนให้มากขึ้น ไปดูว่าปกสมุดโรงเรียนมีกี่แบบ แล้วออกแบบอย่างไรบ้าง ?

 คิดถึงสมุดโรงเรียน สอบถามได้เลย คลิ๊ก

ปกสมุดโรงเรียน คืออะไร?

ปกสมุดโรงเรียน ก็คือ หน้าปก หรือ กระดาษแผ่นหน้าสุดของสมุดโรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียน จะมีการออกแบบปกสมุดโรงเรียนให้แตกต่างกันออกไป ทั้งสี ตราสัญลักษณ์ ข้อมูลโรงเรียน รวมไปถึงรูปภาพโรงเรียนด้วย สมุดโรงเรียนเป็นสมุดที่เอาไว้ให้นักเรียนได้ใช้จดในการเรียนการสอน ทำการบ้าน ซึ่งสมุดโรงเรียนจะใช้กันภายในโรงเรียนเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ต่างโรงเรียนกัน ปกสมุดโรงเรียนถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของโรงเรียนเลยก็ว่าได้

ปกสมุดโรงเรียน มีกี่ส่วน ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

ปกสมุดโรงเรียน สามารถแบ่งปกออกได้ 2 ปก แบ่งได้ใหญ่ๆ ก็คือ

1.ปกสมุดโรงเรียน ปกด้านนอก

เป็นแผ่นด้านนอกสุดของสมุด มองเห็นเป็นแผ่นแรก ส่วนใหญ่จะพบถูกออกแบบให้มี ช่องใส่ ชื่อ ชั้น รายวิชา รวมถึงมีตราประจำโรงเรียนหรือรูปภาพโรงเรียน ปกสมุดโรงเรียนด้านนอกจะมีทั้งปกด้านหน้าและปกด้านหลัง

2.ปกสมุดโรงเรียนด้านในของปกหน้าและปกหลัง

เป็นด้านหลังของปกสมุดโรงเรียนปกด้านหน้าและปกด้านหลัง ซึ่งต้องเปิดสมุดถึงจะมองเห็น จะเป็นหน้ากระดาษเปล่า หรือจะใส่ข้อมูลอื่นๆไว้ก็ได้ เช่น คำขวัญโรงเรียน คติพจน์ สูตรคูณ หรือ ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน ประวัติโรงเรียน ในส่วนของปกสมุดโรงเรียนด้านในก็จะมีทั้งปกด้านหน้าและปกด้านหลังเช่นเดียวกัน

โดยรูปแบบของทั้ง 2 ส่วนนี้ จะขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนเป็นผู้ออกแบบ มีโรงเรียนที่จัดกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกันออกแบบปกสมุดโรงเรียน ซึ่งถือเป็นการจัดกิจกรรมที่สนุกมากเลยทีเดียว เพราะผู้ใช้จะสามารถออกแบบได้ตรงความต้องการและทันยุคสมัยมากกว่า

ปกสมุดโรงเรียน ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ?

การออกแบบปกสมุดโรงเรียน สามารถใส่ข้อความ สัญลักษณ์ รวมไปถึงรูปภาพได้ เช่น

ปกสมุดโรงเรียนด้านหน้า

 • ชื่อโรงเรียนทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
 • ปรัชญา อัตลักษณ์ คำขวัญ คติพจน์ โรงเรียน
 • รูปภาพกิจกรรมของโรงเรียน
 • ช่องใส่ ชื่อ-นามสกุล, ชั้น, เลขที่, วิชา, รหัสวิชา, ครูผู้สอน

ปกสมุดโรงเรียนด้านหลัง

 • เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน
 • แบบคัดลายมือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • มาตราวัด สูตรคณิตศาสตร์ สูตรคูณ
 • ความรู้อื่นๆ

ปกสมุดโรงเรียน มีกี่แบบ ?

ปกสมุดโรงเรียนนิยมใช้กันอยู่จะมีด้วยกัน 2 แบบ คือ

 • ปกสมุดโรงเรียนแบบ 1 สี

เป็นปกสมุดโรงเรียนที่ประกอบไปด้วย สีพื้น 1 สี ก็คือ พิมพ์สีดำลงบนกระดาษสีพื้น เช่น สีเหลือง สีฟ้า สีชมพู  โดยส่วนใหญ่ปกสมุดโรงเรียนแบบ 1 สี จะเน้นไปทางลายเส้นมากกว่ารูปภาพ เหมาะกับโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียนไม่มาก เพราะต้นทุนค่าจัดทำไม่สูง 

ตัวอย่างแบบปกสมุดโรงเรียนแบบ 1 สี

ปกสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง จังหวัดเพชรบูรณ์
ปกสมุดหน้าโรงเรียนด้านหน้า : เป็นหมึกสีดำพิมพ์ลงบนพื้นสีฟ้าเข้ม มีตราสัญลักษณ์และชื่อโรงเรียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษอยู่ด้านบน ตรงกลางเป็นคำขวัญและปรัชญา ส่วนด้านล่างมีช่องสำหรับใส่ข้อมูล (ชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัว,  ชั้น, เลขที่, วิชา, ครูผู้สอน)
ปกสมุดหน้าโรงเรียนด้านหลัง : เป็นหมึกสีดำพิมพ์ลงบนพื้นสีฟ้าเข้มเช่นเดียวกัน พร้อมกับสูตรคูณและมาตราชั่งตวงวัด
 • ปกสมุดโรงเรียนแบบ 4 สี

ปกสมุดโรงเรียน 4 สี จะประกอบไปด้วยสี 4 สี CMYK ( Cyan = สีฟ้า, Magenta = สีแดงอมม่วง, Yellow = สีเหลือง Key = สีดำ) ซึ่งเป็นสีแม่สีในการผสมสีออกมาเพื่อเป็นสีอื่นๆบนปกสมุดโรงเรียน ทำให้ได้สีที่สวยงามเฉกเช่นรูปภาพ แยกแยะได้ง่าย โดยเฉพาะปกสมุดโรงเรียนที่เลือกใช้รูปภาพ และตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนมาเป็นส่วนประกอบ ปกสมุดโรงเรียน 4 สี จะเหมาะกับโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวนมาก ต้องสั่งผลิตในจำนวนที่สูงกว่าโรงเรียนเล็ก เพราะมีค่าเพลต แม่พิมพ์ และค่าพิมพ์ ทำให้มีราคาที่สูงกว่า 1สี

ตัวอย่างแบบปกสมุดโรงเรียนต่างๆ แบบ 4 สี

ปกสมุดโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี
ปกสมุดหน้าโรงเรียนด้านหน้า : เลือกใช้สีเขียวเหลืองเป็นหลักซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียน มีตราและชื่อโรงเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ด้านบน และมีช่องสำหรับใส่ข้อมูล (ชื่อ-นามสกุล, ชั้น, เลขที่, วิชา, รหัสวิชา, ครูผู้สอน)
ปกสมุดหน้าโรงเรียนด้านหลัง : เลือกใช้สีเขียวเหลืองเช่นเดียวกัน พร้อมกับธงชาติและคำทักทายของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
ปกสมุดโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี
ปกสมุดหน้าโรงเรียนด้านหน้า : เลือกใช้สีส้มและสีขาวเป็นหลัก มีตราและชื่อโรงเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ด้านบน และมีช่องสำหรับใส่ข้อมูล (ชื่อ-นามสกุล, ชั้น, เลขที่, วิชา, ครูผู้สอน) ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยรูปวาดอุปกรณ์การเรียนอื่นๆ
ปกสมุดหน้าโรงเรียนด้านหลัง : เลือกใช้สีส้มและสีขาวเป็นสีหลักเช่นเดียวกัน พร้อมกับโน๊ตและเนื้อเพลงมาร์ชประจำโรงเรียน

การออกแบบสมุดโรงเรียน

การออกแบบสมุดโรงเรียนนั้นสามารถทำได้ไม่ยากเดี๋ยวนี้ครูก็สามารถทำได้เอง โดยใช้ โปรแกรม canva ซึ่งถ้าไม่ได้ใช้อะไรพิเศษในโปรแกรม ก็ไม่ต้องเสียเงิน

สมุดโรงเรียนคุณภาพ จาก โรงพิมพ์สมุดราคาถูก

นอกจากการออกแบบที่ดีคุณภาพก็ต้องดีเช่นกัน สมุดนักเรียนของเรา มี สเปกกระดาษ ดังนี้

ปก กระดาษอาร์ตการ์ด 200-210 แกรม 

เนื้อ กระดาษปอนด์ 55-60 แกรม

สามารถทำได้ทั้ง ปกรูปภาพและปกสีพื้น ด้วยขั้นต่ำแค่ 1000 เล่ม สำหรับปกสีพื้น

โรงงานผลิตสมุดนักเรียน ราคาถูก

เราใช้เครื่องจักรใหญ่ในการผลิตสมุดโรงเรียน ทำให้เราผลิตได้จำนวนมากในราคาต้นทุนที่ถูกแต่ก็จะใช้เวลาการผลิตที่นาน แต่การดูแลของเรา เราจะติดต่อเพื่อวางแผนกับทางโรงเรียนก่อนเริ่มเทอม

หน้าปกสมุดโรงเรียน

การออกแบบของสมุดโรงเรียนมีองค์ประกอบหลายอย่าง ซึ่งจะคร่าวๆประมาณนี้ดังนี้

ตราโรงเรียน

ตราโรงเรียนเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของโรงเรียนที่บอกว่าเป็นโรงเรียนอะไรเหมือนเป็นดั่งโลโก้ หรือ ตราสินค้า

คำขวัญโรงเรียน อัตลักษณ์โรงเรียน ปรัชญาโรงเรียน

คำขวัญโรงเรียน อัตลักษณ์โรงเรียน ปรัชญาโรงเรียน เป็นเหมือนดั่งทัศนคติของโรงเรียน ที่บ่งบอกแนวทางของโรงเรียน และ แนวความคิดของการก่อตั้งโรงเรียน

กรอบรายชื่อ วิชา เลขประจำตัว

เป็นกรอบที่ใส่รายละเอียดต่างๆของตัวนักเรียน วิชา ชื่อผู้สอน 

เพลงโรงเรียน

เพลงโรงเรียนจะบ่งบอกถึงรายละเอียดต่างๆของโรงเรียน อาจจะรวมถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนด้วย อีกทั้งอาจจะมีคำขวัญ ปรัชญาของโรงเรียนอยู่ด้วย

ส่วนประกอบอื่น ที่ใส่บนปกสมุด

ไม่ว่าจะเป็นสูตรคูณเลข ตารางสอนวิชาต่างๆ หรือ การสะกดอักษรภาษาไทยก็สามารถทำได้

โรงพิมพ์ธรรมวิวัดยินดีรับใช้ไม่ว่าสมุดจะเป็นอย่างไรเราก็ยินดีที่จะช่วยทางอาจารย์หรือร้านค้าในการออกแบบนะครับ

 

สำหรับโรงเรียนหรือคุณครูท่านใด ที่สนใจผลิตสมุดโรงเรียน พร้อมสั่งออกแบบปกสมุดโรงเรียน พิมพ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ภาพที่คมชัด ในราคาถูก สามารถเลือกใช้บริการของ โรงพิมพ์สมุดธรรม ได้เลย เรายินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ ส่งมอบสินค้าที่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้า ในราคาย่อมเยาว์ รวมถึงเรายังมีส่วนลดสำหรับหน่วยงานราชการ ร้านค้า และ เอเจนซี่อีกด้วย