ปกสมุดโรงเรียน

BookDesign

ปกสมุดโรงเรียนออกแบบอย่างไร ตัวอย่างปกสมุดโรงเรียนแบบต่างๆ

หากท่านสังเกตสมุดที่ใช้ในการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียน ก็จะเห็นถึงความแตกต่างกัน เนื่องจากปกสมุดโรงเรียนจะถูกออกแบบและใช้งานเฉพาะโรงเรียน วันนี้เราขอพาทุกท่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับปกสมุดโรงเรียนให้มากขึ้น ไปดูว่าปกสมุดโรงเรียนมีกี่แบบ แล้วออกแบบอย่างไรบ้าง ?

 

ปกสมุดโรงเรียน คืออะไร?

ปกสมุดโรงเรียน ก็คือ หน้าปก หรือ กระดาษแผ่นหน้าสุดของสมุดโรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียน จะมีการออกแบบปกสมุดโรงเรียนให้แตกต่างกันออกไป ทั้งสี ตราสัญลักษณ์ ข้อมูลโรงเรียน รวมไปถึงรูปภาพโรงเรียนด้วย สมุดโรงเรียนเป็นสมุดที่เอาไว้ให้นักเรียนได้ใช้จดในการเรียนการสอน ทำการบ้าน ซึ่งสมุดโรงเรียนจะใช้กันภายในโรงเรียนเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ต่างโรงเรียนกัน ปกสมุดโรงเรียนถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของโรงเรียนเลยก็ว่าได้

ปกสมุดโรงเรียน มีกี่ส่วน ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

ปกสมุดโรงเรียน สามารถแบ่งปกออกได้ 2 ปก แบ่งได้ใหญ่ๆ ก็คือ

1.ปกสมุดโรงเรียน ปกด้านนอก

เป็นแผ่นด้านนอกสุดของสมุด มองเห็นเป็นแผ่นแรก ส่วนใหญ่จะพบถูกออกแบบให้มี ช่องใส่ ชื่อ ชั้น รายวิชา รวมถึงมีตราประจำโรงเรียนหรือรูปภาพโรงเรียน ปกสมุดโรงเรียนด้านนอกจะมีทั้งปกด้านหน้าและปกด้านหลัง

2.ปกสมุดโรงเรียนด้านในของปกหน้าและปกหลัง

เป็นด้านหลังของปกสมุดโรงเรียนปกด้านหน้าและปกด้านหลัง ซึ่งต้องเปิดสมุดถึงจะมองเห็น จะเป็นหน้ากระดาษเปล่า หรือจะใส่ข้อมูลอื่นๆไว้ก็ได้ เช่น คำขวัญโรงเรียน คติพจน์ สูตรคูณ หรือ ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน ประวัติโรงเรียน ในส่วนของปกสมุดโรงเรียนด้านในก็จะมีทั้งปกด้านหน้าและปกด้านหลังเช่นเดียวกัน

โดยรูปแบบของทั้ง 2 ส่วนนี้ จะขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนเป็นผู้ออกแบบ มีโรงเรียนที่จัดกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกันออกแบบปกสมุดโรงเรียน ซึ่งถือเป็นการจัดกิจกรรมที่สนุกมากเลยทีเดียว เพราะผู้ใช้จะสามารถออกแบบได้ตรงความต้องการและทันยุคสมัยมากกว่า

ปกสมุดโรงเรียน ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ?

การออกแบบปกสมุดโรงเรียน สามารถใส่ข้อความ สัญลักษณ์ รวมไปถึงรูปภาพได้ เช่น

ปกสมุดโรงเรียนด้านหน้า

 • ชื่อโรงเรียนทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
 • ปรัชญา อัตลักษณ์ คำขวัญ คติพจน์ โรงเรียน
 • รูปภาพกิจกรรมของโรงเรียน
 • ช่องใส่ ชื่อ-นามสกุล, ชั้น, เลขที่, วิชา, รหัสวิชา, ครูผู้สอน

ปกสมุดโรงเรียนด้านหลัง

 • เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน
 • แบบคัดลายมือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • มาตราวัด สูตรคณิตศาสตร์ สูตรคูณ
 • ความรู้อื่นๆ

ปกสมุดโรงเรียน มีกี่แบบ ?

ปกสมุดโรงเรียนนิยมใช้กันอยู่จะมีด้วยกัน 2 แบบ คือ

 • ปกสมุดโรงเรียนแบบ 1 สี

เป็นปกสมุดโรงเรียนที่ประกอบไปด้วย สีพื้น 1 สี ก็คือ พิมพ์สีดำลงบนกระดาษสีพื้น เช่น สีเหลือง สีฟ้า สีชมพู  โดยส่วนใหญ่ปกสมุดโรงเรียนแบบ 1 สี จะเน้นไปทางลายเส้นมากกว่ารูปภาพ เหมาะกับโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียนไม่มาก เพราะต้นทุนค่าจัดทำไม่สูง 

ตัวอย่างแบบปกสมุดโรงเรียนแบบ 1 สี

ปกสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง จังหวัดเพชรบูรณ์
ปกสมุดหน้าโรงเรียนด้านหน้า : เป็นหมึกสีดำพิมพ์ลงบนพื้นสีฟ้าเข้ม มีตราสัญลักษณ์และชื่อโรงเรียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษอยู่ด้านบน ตรงกลางเป็นคำขวัญและปรัชญา ส่วนด้านล่างมีช่องสำหรับใส่ข้อมูล (ชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัว,  ชั้น, เลขที่, วิชา, ครูผู้สอน)
ปกสมุดหน้าโรงเรียนด้านหลัง : เป็นหมึกสีดำพิมพ์ลงบนพื้นสีฟ้าเข้มเช่นเดียวกัน พร้อมกับสูตรคูณและมาตราชั่งตวงวัด
 • ปกสมุดโรงเรียนแบบ 4 สี

ปกสมุดโรงเรียน 4 สี จะประกอบไปด้วยสี 4 สี CMYK ( Cyan = สีฟ้า, Magenta = สีแดงอมม่วง, Yellow = สีเหลือง Key = สีดำ) ซึ่งเป็นสีแม่สีในการผสมสีออกมาเพื่อเป็นสีอื่นๆบนปกสมุดโรงเรียน ทำให้ได้สีที่สวยงามเฉกเช่นรูปภาพ แยกแยะได้ง่าย โดยเฉพาะปกสมุดโรงเรียนที่เลือกใช้รูปภาพ และตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนมาเป็นส่วนประกอบ ปกสมุดโรงเรียน 4 สี จะเหมาะกับโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวนมาก ต้องสั่งผลิตในจำนวนที่สูงกว่าโรงเรียนเล็ก เพราะมีค่าเพลต แม่พิมพ์ และค่าพิมพ์ ทำให้มีราคาที่สูงกว่า 1สี

ตัวอย่างแบบปกสมุดโรงเรียนต่างๆ แบบ 4 สี

ปกสมุดโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี
ปกสมุดหน้าโรงเรียนด้านหน้า : เลือกใช้สีเขียวเหลืองเป็นหลักซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียน มีตราและชื่อโรงเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ด้านบน และมีช่องสำหรับใส่ข้อมูล (ชื่อ-นามสกุล, ชั้น, เลขที่, วิชา, รหัสวิชา, ครูผู้สอน)
ปกสมุดหน้าโรงเรียนด้านหลัง : เลือกใช้สีเขียวเหลืองเช่นเดียวกัน พร้อมกับธงชาติและคำทักทายของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
ปกสมุดโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี
ปกสมุดหน้าโรงเรียนด้านหน้า : เลือกใช้สีส้มและสีขาวเป็นหลัก มีตราและชื่อโรงเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ด้านบน และมีช่องสำหรับใส่ข้อมูล (ชื่อ-นามสกุล, ชั้น, เลขที่, วิชา, ครูผู้สอน) ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยรูปวาดอุปกรณ์การเรียนอื่นๆ
ปกสมุดหน้าโรงเรียนด้านหลัง : เลือกใช้สีส้มและสีขาวเป็นสีหลักเช่นเดียวกัน พร้อมกับโน๊ตและเนื้อเพลงมาร์ชประจำโรงเรียน

 

สำหรับโรงเรียนหรือคุณครูท่านใด ที่สนใจผลิตสมุดโรงเรียน พร้อมสั่งออกแบบปกสมุดโรงเรียน พิมพ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ภาพที่คมชัด ในราคาถูก สามารถเลือกใช้บริการของ โรงพิมพ์สมุดธรรม ได้เลย เรายินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ ส่งมอบสินค้าที่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้า ในราคาย่อมเยาว์ รวมถึงเรายังมีส่วนลดสำหรับหน่วยงานราชการ ร้านค้า และ เอเจนซี่อีกด้วย