Category Archives: ข่าวสาร

ข่าวสาร

อัพเดท ข่าวสาร เทคโนโลยีใหม่ๆในวงการการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และ การตลาด เพื่อการพัฒนาและเรียนรู้สิ่งใหม่ไปด้วยกัน กับเรา โรงสมุด “สมุดธรรม”

บริจาคโรงเรียนห่างไกล

บริจาคเครื่องเขียนที่ไหนดี ? 6โรงเรียนขาดแคลนที่รับบริจาคสมุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนเพื่อเด็กด้อยโอกาส [...]