อยากเป็น ผ.อ. โรงเรียน ต้องทำอย่างไร ?

ผ.อ. โรงเรียน
“บริหารการศึกษา” เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมผู้ประกอบวิชาชีพครูให้ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งสายบริหาร
ในอดีตบริหารการศึกษา มีทั้ง ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท และ ป.เอก โดยไม่ต้องขอรับรองจากคุรุสภายกเว้น ป.บัณฑิต
เมื่อมาตรฐานวิชาชีพครูเข้าสู่ระบบอย่างเต็มระบบ จึงเข้าสู่ขั้นตอนการรับรองมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร
ดังนั้น ในปี 2557 หลักสูตรบริหารการศึกษาที่จะเปิดการเรียนการสอน จึงต้องขอรับรองจากคุรุสภา ก่อนเปิดรับนักศึกษา
ปัจจุบัน ผู้เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ที่จะใช้วุฒิบริหารการศึกษายื่นขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตผู้บริหาร ต้องเรียนการบริหารการศึกษาที่คุรุสภารับรองเท่านั้น ณ ขณะนี้มีทั้ง ป.โท และ ป.เอก
หมายเหตุ
1. ผู้เข้าเรียนหลักสูตรการบริหารการศึกษา ก่อนปีการศึกษา 2557 ใช้สิทธิเหมือนเดิม
2. การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร ต้องประกอบด้วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู + คุณวุฒิการบริหารการศึกษา + ประสบการณ์สอน 5 ปี , 8 ปี
3. ประสบการณ์สอน สามารถใช้ได้ทุกสถานะที่คุรุสภาอนุญาตให้ทำหน้าที่ครูผู้สอน
แต่ถ้าคุณเป็นข้าราชการครู การรับสมัครผู้บริหาร จะนับเฉพาะประสบการณ์สอนเฉพาะที่บรรจุ ดังนั้น การใช้ประสบการณ์สอนที่มิได้อยู่ในช่วงบรรจุจึงไม่เห็นประโยชน์ใด
4. หลักสูตรบริหารการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2557 – 2558 “บาง” สถาบันไม่ได้รับการรับรอง ยังคงสถานะไม่รับรองเช่นเดิม
5. หลักสูตรที่ได้รับการรับรอง เมื่อสำเร็จการศึกษา สถาบันผลิต ต้องส่งรายชื่อผู้จบการศึกษามายังคุรุสภา ผู้จบการศึกษาจึงจะสามารถยื่นขึ้นทะเบียนใบอนุญาตผู้บริหาร ร่วมกับคุณสมบัติอื่นได้
ตรวจสอบการรับรองหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th
อยากเป็น ผ.อ. โรงเรียน

แต่ถ้าการทำสมุดเองมันยุ่งยาก ให้เรารับใช้ท่านเองครับ คลิก ได้เลยครับ

ประกาศ !!! สมุดโรงเรียนคุณภาพดี ราคายุติธรรม ถ้าทางโรงเรียนต้องการสั่ง

สามารถติดต่อมาได้เลยครับ

ติดต่อ โรงสมุดสมุดธรรม สมุดที่ผลิต สมุดนักเรียน สมุดโรงเรียน ที่มีคุณภาพในราคาที่ยุติธรรม

Tel. 095-932-5239 , 02-005-7004

E-mail : sale.thambook@gmail.com

Facebook : โรงสมุดสมุดธรรม – Thambook Press

LINE ID : @thambook