บริจาคโรงเรียนห่างไกล

บริจาคโรงเรียนชนบท

บริจาคเครื่องเขียนที่ไหนดี?

6โรงเรียนขาดแคลนที่รับบริจาคสมุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนเพื่อเด็กด้อยโอกาส

 

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ แต่ก็ยังมีเด็กจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษา เนื่องด้วยปัจจัยหลายๆ อย่าง ทั้งการจัดสรรงบประมาณ หรือปัญหาครอบครัวที่ยากจน แต่โอกาสเหล่านั้นสามารถสร้างได้เพียงการหยิบยื่นคนละเล็กคนละน้อย

สำหรับใครที่อยากทำบุญบริจาคสมุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน รวมไปถึงสิ่งของที่มีประโยชน์อื่นๆ วันนี้ทางเราได้รวบรวม 6 โรงเรียนที่ยังขาดแคลนสิ่งเหล่านี้มาฝาก 

 

  • โรงเรียนวัดกาหลง จังหวัดสมุทรปราการ

โรงเรียนวัดกาหลง ก่อตั้งขั้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2481 ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 106 คน คุณครูสายผู้สอน จำนวน 3 คน

ที่ตั้ง : ม.9 ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10560

การติดต่อ : โทร. 090-0157260

สิ่งที่ทางโรงเรียนต้องการ :  อุปกรณ์การเรียนทุกชนิด อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา 

 

  • โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส จังหวัดสระบุรี

โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนขนาดเล็กที่ก่อตั้งมาเกือบ 90 ปี จัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 2 -ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด 116 คน มีครูประจำการ 7 คน อัตราจ้าง​ 2 ​คน​และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน

อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนเกิดจากงบประมาณในการบริหารจัดการที่จำกัดไม่เพียงพอต่อการซื้ออุปกรณ์การเรียนต่างๆ และนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนด้วย

 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี​ รหัสไปรษณีย์ 18150

การติดต่อ : โทร. 063-3563528 , 095-3585227

สิ่งที่ทางโรงเรียนต้องการ : สมุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนทุกชนิด อุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายนักเรียนชายและหญิง พัดลมตั้งโต๊ะหรือติดผนังในห้องสมุด หนังสือและชั้นวางหนังสือห้องสมุด 

 

  • โรงเรียนบ้านท่าคุระ (บรรหารราษฎร์นุกูล)

เป็นโรงเรียนขนาดเล็กทางภาคใต้ จัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 78 คน ผอ. 1 คน ครู 4 คน ครูจ้าง 1 คน  ขาดแคลนงบประมาณจ้างครูและครูที่มีอยู่ต้องสอนควบชั้น และมีงานอื่นๆอีก ทำให้การจัดการเรียนการสอนไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร นักเรียนมีฐานะยากจน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ส่วนใหญ่เด็กจะอยู่กับปู่ย่าตายาย

 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90190

การติดต่อ : โทร. 062-0858698

สิ่งที่ทางโรงเรียนต้องการ : สมุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนทุกชนิด อุปกรณ์กีฬา  อุปกรณ์ทำความสะอาด

 

  • โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนทั้งหมด 70 คน  (อายุ 3-19 ปี) คุณครู 5 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวเขา กำพร้า ยากจน ปัจจุบันทางโรงเรียนมีสวัสดิการให้กับนักเรียน ดังนี้ เรียนฟรีไม่มีค่าเทอม ที่พักฟรี อาหารเลี้ยงนักเรียน 3 มื้อ ชุดนักเรียน-อุปกรณ์การเรียนฟรี

 

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 10 ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15150

การติดต่อ : โทร. 036-785119, 092-6398956

สิ่งที่ทางโรงเรียนต้องการ : สมุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนทุกชนิด อาหารสดอาหารแห้ง  ของใช้ในชีวิตประจำวัน ทุนการศึกษา

 

  • โรงเรียนวัดท่าช้าง (แสงปัญญาวิทยาคาร) จังหวัดนครนายก

โรงเรียนวัดท่าช้าง ในตอนนี้เปิดสอนชั้นอนุบาล 2 –ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน และมีคุณครู 8 คนด้วยกัน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ มีฐานะยากจน ขาดแคลน บางคนอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย ไม่มีพ่อแม่อยู่ด้วย ขาดแคลนทั้งอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนรู้ รวมไปถึงเครื่องปรุงรสทุกชนิดสำหรับประกอบอาหารกลางวัน เพราะโรงเรียนจะดูแลเรื่องอาหารกลางวันของเด็กๆ ด้วย

 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000

การติดต่อ : โทร. 062-926-9593, 0982526592

สิ่งที่ทางโรงเรียนต้องการ : สมุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนทุกชนิด สื่อการเรียนรู้ทั้งสื่ออิเล็กทรอนิก เครื่องปรุงรสทุกชนิดสำหรับประกอบอาหารกลางวัน

 

  • โรงเรียนวัดเนินยาง จังหวัดระยอง 

โรงเรียนวัดเนินยาง เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร จัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณครูผู้สอน 8 คน และมีนักเรียนทั้งหมด  74 คน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีฐานะยากจน รวมไปถึงเป็นนักเรียนต่างชาติอาเซียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีพัฒนาการเรียนรู้ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ แต่ด้วยงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ทำให้ขาดอุปกรณ์การเรียนหลายชนิด รวมถึงเครื่องแต่งกายของนักเรียนด้วย

 

ที่ตั้ง : 505 ตำบลคลองปูน  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  รหัสไปรษณีย์ 21170

การติดต่อ : โทร. 081-293-37066

สิ่งที่ทางโรงเรียนต้องการ : สมุดนักเรียนขนาดเล่ม 40 แผ่นและ 80 แผ่น อุปกรณ์การเรียนทุกชนิด ชุดพละศึกษา  กางเกงวอล์ม เบรคเกอร์คัทเอาท์แบบคันโยก  สื่ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และสีทาอาคารตึกผนังปูน ทาไม้ ทาเหล็ก

 

นอกเหนือจากนี้ยังมีโรงเรียนขนาดเล็กอีกจำนวนมากที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน ซึ่งการหยิบยื่นสิ่งที่ขาดแคลนให้เด็กๆ ถือเป็นการให้โอกาสครั้งใหญ่อย่างหนึ่ง โอกาสที่พวกเขาจะได้รับการศึกษา ได้นำความรู้ ไปพัฒนาต่อยอดในการใช้ชีวิต การมอบโอกาสและการแบ่งปันสิ่งเหล่านี้สร้างความสุขทางใจได้มากเลยทีเดียว สำหรับผู้ที่อยากทำบุญ กำลังหา สมุดนักเรียน สมุดโรงเรียน หรืออุปกรณ์การเรียนอื่นๆ เพื่อนำไปบริจาค สามารถเข้าเลือกชมสินค้าได้ที่ www.thambook.com เรารับประกันเรื่องคุณภาพ ในราคาที่ถูก