สมุดวาดเขียนจากสมุดธรรม

สมุดวาดเขียน โรงสมุด สมุดธรรม

ไม่ว่าจะเป็นสมุดวาดเขียน หรือ สมุดแบบไหน ในวงการการศึกษาเราก็สามารถรับใช้ได้ครับ  สมุดวาดเขียนของเราใช้กระดาษปก เป็นกระดาษแข็ง ไม่อ่อนยวบ กระดาษเนื้อก็ซับสีได้ดี ไม่ทะลุ

รูปตัวอย่างงานสมุดวาดเขียน สมุดธรรม

รายละเอียดสมุดวาดเขียน สมุดธรรม

สมุดวาดเขียนของโรงสมุดสมุดธรรม มีคุณภาพและราคา เหมาะกับวิชาศิลปะ ในระดับการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาเลยครับ ถ้าเป็นระดับมหาวิทยาลัย มีการใช้สีน้ำมันหนักๆอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่ 

สเปกกระดาษของสมุดวาดเขียน

1.สมุดวาดเขียนใหญ่ เนื้อใน จำนวน 10 แผ่นรวมปก

ขนาด 265 x 380 mm. หรือ ด้านกว้าง 26.5 เซนติเมตร ด้านยาว 38 เซนติเมตร 
ปกหน้า กระดาษกล่องแป้งหลังเทา ความหนา 250 แกรม 
เนื้อใน กระดาษปอนด์วาดเขียน ความหนา 80 แกรม 
กระดาษปอนด์วาดเขียน ไม่ใช่ กระดาษปอนด์ธรรมดา เนื่องจากกระดาษปอนด์วาดเขียน จะมีเนื้อกระดาษที่หยาบกว่า สามารถซับน้ำหมึก ซับสีได้ดีกว่า

2.สมุดวาดเขียนเล็ก เนื้อใน จำนวน 10 แผ่นรวมปก

ขนาด 190 x 265 mm. หรือ ด้านกว้าง 19 เซนติเมตร ด้านยาว 26.5 เซนติเมตร 
ปกหน้า กระดาษกล่องแป้งหลังเทา ความหนา 250 แกรม 
เนื้อใน กระดาษปอนด์วาดเขียน ความหนา 80 แกรม 
กระดาษปอนด์วาดเขียน ไม่ใช่ กระดาษปอนด์ธรรมดา เนื่องจากกระดาษปอนด์วาดเขียน จะมีเนื้อกระดาษที่หยาบกว่า สามารถซับน้ำหมึก ซับสีได้ดีกว่า

                นอกจากนี้เรายังมีสมุดวาดเขียน ที่พิมพ์แบบเฉพาะโรงเรียนของท่านเลยครับ  โดยมีทั้ง ปกย้อมพิมพ์ พิมพ์ตรา หรือ แบบพิมพ์ 4 สี ทุกอย่างขึ้นกับ งบประมาณของทางท่านครับผม

 

คุณสมบัติที่ดีของสมุดวาดเขียน

สมุดวาดเขียน ที่ดีจะมีคุณสมบัติดังนี้

1.รองรับเนื้อสีได้ดี

2.สีไม่จม

3.เนื้อกระดาษขาวไม่เหลือง

4.กระดาษเก็บได้นาน

5.ใช้ได้กับงานสีหลากหลายประเภท เช่น งานสีน้ำ งานสีโปสเตอร์ งานสีกวอช หมึกต่างๆ งานสีชอล์ค งานสีพาสเทล งานสีชอล์คน้ำมัน งานถ่านแท่ง หรืองานสีแบบอื่น ๆ

ถ้าต้องการงานสมุดวาดเขียน ราคาประหยัด คุณภาพสมเหตุผล อย่าลืมนึกถึงเรา “โรงสมุด สมุดธรรม” นะครับ

รายละเอียดราคาของสมุดวาดเขียน

รายละเอียดราคาและการจำนวนเล่มต่อกล่อง

1.สมุดวาดเขียนใหญ่ จำนวนเนื้อใน 10 แผ่นรวมปก 

ขนาด 265 x 380 mm. หรือ ด้านกว้าง 26.5 เซนติเมตร ด้านยาว 38 เซนติเมตร
จำนวน 288 เล่มต่อกล่อง ราคากล่องละ 2200 บาท

2.สมุดวาดเขียนเล็ก เนื้อใน จำนวน 10 แผ่นรวมปก

ขนาด 190 x 265 mm. หรือ ด้านกว้าง 19 เซนติเมตร ด้านยาว 26.5 เซนติเมตร 
จำนวน 576 เล่มต่อกล่อง ราคากล่องละ 2200 บาท

ถ้าท่านมีราคาในใจสามารถติดต่อมาหาเรา “โรงสมุดสมุดธรรม” โดยตรงได้เลยครับ ลดได้เราลดให้ครับ

 

ติดต่อเรา
ขายร้านค้า