เส้นสมุดคุณภาพดี

เส้นสมุดนักเรียน

เส้นสมุดมีแบบไหนบ้าง แล้วเส้นสมุดที่ดีควรเป็นอย่างไร?

สมุดโรงเรียนที่ใช้ในโรงเรียนมีหลายแบบ ทั้งที่เป็นเส้นเต็มบรรทัด เส้นครึ่งบรรทัด และเส้นอื่นๆ อีกมากมาย เคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ว่าเส้นสมุดมีทั้งหมดกี่แบบ แล้วแต่ละแบบเหมาะกับการใช้งานแบบไหนบ้าง วันนี้เราจะพาไปหาคำตอบพร้อมๆ กัน

เส้นสมุด คือเส้นที่ตีพิมพ์ไว้เป็นแนวในการเขียนตัวหนังสือ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ

เส้นสมุด มีแบบไหนบ้าง?

เส้นสมุดที่นิยมใช้ในการพิมพ์ สมุดสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็น สมุดนักเรียน สมุดสพฐ. มีอยู่ด้วยกันหลายแบบ ซึ่งเส้นสมุดแต่ละแบบก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

 • เส้นสมุดแบบเส้น B

เป็นเส้นสมุดแบบเส้นเต็มบรรทัดที่นิยมใช้กันทั่วไปและใช้กันอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่สมุดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาไปจนถึง มหาวิทยาลัย

ลักษณะของเส้นสมุดแบบเส้น B :

เส้นสมุดแบบเส้น B จะตีเส้นเขียนแบบธรรมดาด้วยสีน้ำเงินและตีเส้นหน้าด้วยสีแดง (เส้นแดงจะมีหรือไม่มีก็ได้)

การใช้งานสมุดแบบเส้นสมุดแบบเส้น B :

นิยมใช้เป็นสมุดเขียนทั่วไป เหมาะสำหรับเป็นสมุดนักเรียน สำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ซึ่งสามารถบังคับกล้ามเนื้อมัดเล็กได้แล้ว หรือเหมาะกับการคัดลายมือแบบเต็มบรรทัด

 • เส้นสมุดแบบเส้น D

เป็นเส้นสมุดแบบเส้นครึ่งบรรทัดที่ใช้กันทั่วไป ตั้งแต่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลไปจนถึง ชั้นมัธยมศึกษา

ลักษณะของเส้นสมุดแบบเส้น D :

เส้นสมุดแบบเส้น D จะตีเส้นเขียนแบบครึ่งบรรทัดด้วยสีน้ำเงินและตีเส้นหน้าด้วยสีแดง

การใช้งานสมุดแบบเส้นสมุดแบบเส้น D :

นิยมใช้เป็นสมุดเขียนทั่วไป เหมาะสำหรับเป็นสมุดนักเรียนสำหรับชั้นอนุบาล หรือเด็กเล็ก เพื่อใช้ฝึกและพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก หรือใช้เป็นสมุดนักเรียนสำหรับคัดลายมือ ส่วนใหญ่นิยมใช้คัดลายมือวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องจากต้องเขียนทั้งตัวหนังสือพิมพ์ใหญ่และตัวหนังสือพิมพ์เล็ก

 • เส้นสมุดแบบเส้น H

เป็นเส้นสมุดแบบตาราง หรือที่หลายๆ คนเรียกว่า เส้นกราฟ ใช้เป็นสมุดนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาไปจนถึงชั้นมหาวิทยาลัย

ลักษณะของเส้นสมุดแบบเส้น H :

จะตีเส้นเขียนเป็นตารางเล็กๆ (เส้นบรรทัดเต็มแนวนอน 1 เส้นแบ่งเป็นเส้นย่อย 5 เส้น) พิมพ์เส้นด้วยสีน้ำเงินและตีเส้นหน้าด้วยสีแดง ใช้สำหรับการเขียนกราฟ

การใช้งานสมุดแบบเส้นสมุดแบบเส้น H :

นิยมใช้สมุดสำหรับเขียนกราฟ ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์หรือ      พลอตกราฟต่างๆ และการคัดลายมือในวิชาภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับเป็นสมุดนักเรียนสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป

 • เส้นสมุดแบบเส้น F

เป็นเส้นสมุดแบบเส้นบรรทัด 5 เส้น ใช้เป็นสมุดนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึง ชั้นมัธยมศึกษา

ลักษณะของเส้นสมุดแบบเส้น F :

จะตีเส้นเขียนเป็นเส้นเล็กๆ 5 เส้นต่อเส้นเต็มบรรทัด 1 เส้น ด้วยสีน้ำเงินและตีเส้นหน้าด้วยสีแดง

การใช้งานสมุดแบบเส้นสมุดแบบเส้น F :

นิยมใช้เป็นสมุดเขียนทั่วไป เหมาะสำหรับเป็นสมุดนักเรียนสำหรับชั้นอนุบาล หรือเด็กเล็ก เพื่อฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กช่วยให้เด็กๆเขียนหนังสือได้สวยเป็นระเบียบและเขียนได้นานขึ้น

 • เส้นสมุดแบบเส้นคู่

เป็นเส้นสมุดแบบเส้นคู่ ใช้ตั้งแต่สมุดนักเรียนระดับชั้นอนุบาลไปจนถึง ชั้นมัธยมศึกษา

ลักษณะของเส้นสมุดแบบเส้นคู่ :

เส้นสมุดแบบเส้นคู่ จะตีเส้นเขียนเป็นเส้นคู่ด้วยสีน้ำเงินและตีเส้นหน้าด้วยสีแดง

การใช้งานสมุดแบบเส้นสมุดแบบเส้นคู่ :

นิยมใช้เป็นสมุดเขียนทั่วไป เหมาะสำหรับเป็นสมุดนักเรียนสำหรับเด็กที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป สามารถออกแรงจับดินสอ บังคับทิศทางของดินสอ และบังคับกล้ามเนื้อมัดเล็กได้แล้ว

 • เส้นสมุดแบบเส้นจด

เส้นสมุดแบบเส้นจด หรือคนทั่วไปเรียกว่า “สมุดจดการบ้าน” บนหัวกระดาษจะระบุหัวข้อต่างๆ เอาไว้ เช่น วันที่สั่งงาน วันที่ส่งงาน รายการคำสั่ง คุณครูผู้สั่ง ผู้ปกครอง หมายเหตุ เป็นต้น

ลักษณะของเส้นสมุดแบบเส้นจด :

เส้นสมุดแบบเส้นจด จะตีเส้นเขียนแนวนอนเป็นเส้นเต็มบรรทัด ตีเส้นแนวตั้งแบ่งเป็นช่องด้วยสีน้ำเงินและตีเส้นหน้าด้วยสีแดง

การใช้งานสมุดแบบเส้นสมุดแบบเส้นจด :

นิยมใช้เป็นสมุดสำหรับจดการบ้าน จดงาน หรือคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย แบ่งรายละเอียดแต่ละช่องอย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน

นอกจากนี้เส้นสมุด ยังสามารถสั่งผลิตได้ตามความต้องการของผู้สั่งอีกด้วย

เส้นสมุด แบบพิเศษตามความต้องการของลูกค้า

 • เส้นสมุดคัดจีน

  เป็นเส้นสมุดที่ตีเส้นขนาด 1×1 เซนติเมตรด้วยสีดำ สำหรับใช้ในการเขียนตัวอักษรภาษาจีนโดยเฉพาะ

 • เส้นสมุดคัดลายมือ

  เป็นเส้นสมุดพิเศษแบบเส้นครึ่งบรรทัด ขนาด 0.8 เซนติเมตร ช่องละ 0.4 เซนติเมตร ด้วยสีน้ำเงินและตีเส้นหน้าด้วยสีแดง ใช้สำหรับคัดลายมือ

 • เส้นสมุดคณิตศาสตร์

  เป็นเส้นสมุดพิเศษแบบเส้นครึ่งบรรทัด ขนาด 8 เซนติเมตร ช่องละ 0.4 เซนติเมตรด้วยสีดำ ใช้สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ เช่น การเขียนกราฟ พลอตกราฟต่างๆ

เส้นสมุด ที่ดีควรเป็นอย่างไร?

 • เส้นสมุดที่ดีควรพิมพ์ด้วยความชัดเจน ไม่ซีดจาง ไม่ขาดๆ หายๆ
 • เส้นสมุดที่ดีควรเป็นเส้นเดียว ไม่แตก ไม่เบลอ
 • เส้นสมุดที่ดีควรควรมีความหนาเท่ากันทุกเส้น
 • เส้นสมุดที่ดีควรเว้นระยะช่องว่างเท่ากันทุกเส้น

โรงพิมพ์สมุดธรรม ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตสมุดนักเรียน สมุดสำเร็จ รวมไปถึงสมุดรูปแบบอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้าด้วยประสบการณ์อันยาวนานหลายสิบปี ทำให้โรงพิมพ์ของเราได้รับความไว้วางใจจากหลายๆ หน่วยงาน โรงพิมพ์ของเรารับผลิตสมุดสำเร็จทุกรูปแบบ ทั้งที่เป็นเส้นสมุดแบบมาตรฐาน และเส้นสมุดแบบพิเศษตามความต้องการของลูกค้า งานพิมพ์ทุกชิ้น ตีพิมพ์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ควบคุมและตรวจสอบการผลิต โดยบุคลากรที่มีความชำนาญ ทำให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ลายเส้นสมุดชัดเจน เส้นไม่เบลอไม่ขาด รับประกันเรื่องความพึงพอใจ ได้ของดีในราคาสมเหตุสมผล พร้อมบริการจัดส่งที่รวดเร็วทันใจ