สมุดสพฐ

สมุด สพฐ.

สมุด สพฐ. คืออะไร รูปแบบเป็นอย่างไร แล้วใช้ทำอะไรได้บ้าง?

ปัจจุบันยังมีอีกหลายโรงเรียนที่ไม่มีสมุดโรงเรียนเป็นแบบเฉพาะของตัวเอง จึงต้องเลือกใช้สมุด สพฐ. แทน วันนี้เราจึงอยากพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับสมุด สพฐ. ว่าจริงๆ แล้ว สมุด สพฐ. คืออะไร รูปแบบเป็นอย่างไร แล้วใช้ทำอะไรได้บ้าง

สมุด สพฐ. คืออะไร?

สมุด สพฐ. เป็นสมุดสำเร็จ ที่ใช้สัญลักษณ์ของ สพฐ. แทนสัญลักษณ์ของโรงเรียน มีความคล้ายคลึงกับสมุดโรงเรียน ทั้งขนาด และรูปแบบ แต่ความแตกต่างจะอยู่ตรงที่หน้าปก สมุด สพฐ.จะมีราคาที่ถูกกว่า เนื่องจากไม่ต้องจ่ายค่าบล็อกพิมพ์ใหม่ มีขายแบบสำเร็จรูป พร้อมส่ง ไม่ต้องสั่งผลิตใหม่

สพฐ. คืออะไร?

สพฐ. ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นสำนักงานเลขานุการของ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหัวหน้าส่วนราชการและขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สัญลักษณ์บนสมุด สพฐ. มีความหมายว่าอย่างไร?

สัญลักษณ์บนสมุด สพฐ. เป็นสัญลักษณ์ของ สพฐ. ที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ โดยแต่ละองค์ประกอบมีความหมายดังต่อไปนี้

 • สพฐ. ย่อมาจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • แถบชื่อเต็ม : เป็นแถบชื่อเต็มของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ซึ่งส่วนที่เป็นอักษรย่อและแถบชื่อเต็ม จะใช้เป็นอักษรทอง  ขลิบข้างแถบทอง บนพื้นเขียว ซึ่งเป็นสีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

 • ธรรมจักร : หมายถึง หน่วยราชการขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ
 • ดอกบัว : หมายถึง ความเจริญทางพุทธิปัญญาและความงอกงามทางการศึกษา
 • พื้นสีส้ม : เป็นตัวแทนของวันครู ซึ่งโบราณถือว่าตรงกับวันพฤหัสบดี ผู้วางรากฐานทางการศึกษาให้ถูกต้องและมีคุณธรรม
 • สีทอง : หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในด้านการศึกษา

สีประจำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. )

สพฐ. มีสีประจำองค์กร 3 สี ซึ่งแต่ละสีเป็นสีประจำของกรมเดิมก่อนจะมารวมตัวกัน ได้แก่

 • สีเทา : เป็นสีประจำกรมวิชาการ
 • สีแสด : เป็นสีประจำกรมสามัญศึกษา
 • สีเขียว : เป็นสีประจำสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

สมุด สพฐ. รูปแบบเป็นอย่างไร

สมุด สพฐ. มีขนาดมาตรฐาน 160 x 240 มิลลิเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับ สมุดโรงเรียน เป็นขนาดที่ไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป พกพาง่าย สามารถจัดเก็บใส่กระเป๋านักเรียนได้ง่าย

สมุด สพฐ. แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่

 1. สมุด สพฐ.ปกอ่อน

  : เป็นสมุด สพฐ. ขนาดมาตรฐาน ที่มีกระดาษด้านในทั้งหมดจำนวน 40 แผ่น

 2. สมุด สพฐ.ปกแข็ง

  : เป็นสมุด สพฐ. ขนาดมาตรฐาน ที่มีกระดาษด้านในทั้งหมดจำนวน 80 แผ่น

การเข้าเล่มของสมุด สพฐ.

ในการเข้าเล่มของสมุด สพฐ. จะสามารถทำได้ 2 วิธี คือ

1.การเข้าเล่มแบบเย็บกลาง :

เป็นการเข้าเล่มโดยใช้ลวดเย็บเข้าตรงกลางของเล่มเพื่อให้สมุดมีความแน่นหนา นิยมใช้กับสมุดที่มีความหนาไม่มาก หรือสมุด สพฐ. ปกอ่อน

2.การเข้าเล่มแบบไสกาว :

เป็นการเข้าเล่มโดยใช้กาวยึดบริเวณสันสมุด นิยมใช้กับสมุดที่มีความหนาเกิน 40 คู่ขึ้นไป หรือสมุด สพฐ. ปกแข็ง

กระดาษที่ใช้ในการผลิตสมุด สพฐ.

 • กระดาษปกสมุด สพฐ.

หน้าปกควรจะใช้เป็นที่มีความหนาขึ้นมาหน่อย เช่น กระดาษอาร์ตการ์ด 200 แกรม ความหนา +/- ไม่เกิน 10% เพื่อให้ได้ปกสมุดสมุด สพฐ. ที่มีคุณภาพ ตัวปกไม่บางเกินไป สามารถพิมพ์หน้าปกได้อย่างคมชัด และสามารถโดนน้ำได้นิดหน่อย

 • กระดาษด้านในสมุด สพฐ.

กระดาษภายในสมุดนักเรียนควรเป็นกระดาษปอนด์ 60 แกรม ความหนา +/- ไม่เกิน 10% เพราะเป็นกระดาษมาตรฐานโดยทั่วไปของสมุด สพฐ.

สมุด สพฐ. มีลายเส้นให้เลือกหลายรูปแบบ เช่นเดียวกับสมุดโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น สมุด สพฐ. เส้น B (เส้นเต็มบรรทัด), สมุด สพฐ. เส้น D (เส้นครึ่งบรรทัด), สมุด สพฐ. เส้น F (เส้นบรรทัด5เส้น) รวมถึงเส้นแบบอื่นๆ ด้วย ซึ่งสามารถเลือกซื้อได้ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

การออกแบบปกสมุด สพฐ.

ในการออกแบบปกสมุด สพฐ. จะแตกต่างจากปกสมุดโรงเรียน เนื่องจากไม่มีแบบที่ตายตัว ทางโรงพิมพ์ หรือผู้จัดจำหน่ายจะเป็นผู้ออกแบบเอง โดยส่วนใหญ่ปกหน้าของสมุด สพฐ. จะมีองค์ประกอบอยู่ 2 ข้อหลักๆ คือ

 1. ตราสัญลักษณ์ของ สพฐ.
 2. ช่องสำหรับใส่ข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล , ชื่อโรงเรียน , ชั้น, เลขที่ ,รายวิชา เป็นต้น

ส่วนปกด้านหลังของสมุด สพฐ. ส่วนใหญ่จะพิมพ์ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือความรู้ที่เป็นประโยชน์ เช่น สูตรคูณ มาตราชั่ง ตวง วัด เป็นต้น 

สมุด สพฐ. ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

สมุด สพฐ. สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการเรียนการสอนในโรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีสมุดนักเรียน หรือสมุดโรงเรียนเป็นของตัวเอง ใช้ในการจดเนื้อหาที่เรียน รวมไปถึงใช้ทำการบ้านด้วย นอกจากนี้  บุคคลทั่วไปก็สามารถใช้สมุด สพฐ.ได้เหมือนกัน

สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่มีแบบสมุดเป็นของตัวเองหรือผู้ที่สนใจสั่งซื้อ สมุด สพฐ. ที่ทั้งคุณภาพดี และราคาถูก สามารเข้าไปเลือกชมได้ที่ www.thambook.com เรามีสมุด สพฐ. ให้เลือกมากมายหลายแบบ ซึ่งโรงพิมพ์ของเราจะมีทีมออกแบบปกสมุด สพฐ. ขึ้นมาใหม่ทุกปี เพื่อให้ไม่ซ้ำจากแบบเดิม สวยงาม ทันต่อยุคสมัย สั่งซื้อได้ทันที พร้อมส่ง ไม่เสียเวลารอผลิต เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานเร่งด่วน ยิ่งสั่งซื้อมากยิ่งได้ราคาพิเศษ รวมถึงยังมีส่วนลดสำหรับหน่วยงานราชการ และมีราคาพิเศษสำหรับเอเจนซี่/ผู้หางาน อีกด้วย