ประเภทสมุดชนิดต่างในโรงเรียน

all kind of school book in Thambook

ประเภทสมุดชนิดต่างๆในโรงเรียน

ในโรงเรียนก็มีการใช้สมุด หรือ สื่อสิ่งพิมพ์ มากมายหลายประเภท วันนี้ โรงสมุด สมุดธรรมจะนำท่านมารู้จักกับประเภทสมุดชนิดต่างในโรงเรียน

1.สมุดโรงเรียน หรือ สมุดนักเรียน

สมุดนักเรียน และ สมุดโรงเรียน คือ สมุดแบบเดียวกันตามแต่จะเรียกกัน เอาไว้ให้นักเรียน นักศึกษาใช้จดเวลามีการเรียนการสอน ทำแบบฝึกหัด หรือ เอาไว้ทำแบบทดสอบ

2.สมุดรายงาน

สมุดรายงานชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าใช้สำหรับทำรายงาน เขียนโครงการ หรือ โครงงาน โดยทั่วไปมักจะสามารถฉีกออก เอามาเข้าเล่มได้

3.สมุดวาดเขียน

สมุดวาดเขียน ชื่อก็บอกแล้วว่าใช้สำหรับวาดเขียน หลักๆก็ใช้ในวิชาศิลปะ ไม่ว่าจะเป็น การวาดภาพดินสอ การระบายสีเทียน การระบายสีน้ำ แต่สมุดวาดเขียนก็มีหลากหลายเกรด โดยทั่วไปเกรดที่ขายตามโรงเรียน ความหนากระดาษและเนื้อกระดาษ ไม่เพียงพอกับงานสีน้ำหนักๆมีการถมสีเยอะ แต่เพียงพอกับหลักสูตร อนุบาล ประถม มัธยม(ถ้าไม่ลงสีหนัก)

โดยสมุดวาดเขียนโดยทั่วไป จะมีสองขนาดให้เลือกใช้งาน และ เลือกให้เหมาะสมแก่งบประมาณของแต่ละโรงเรียน

4.สมุด ปพ 1-9

เปรียบเสมือนสมุดรายงานตัวของนักเรียน และ เอาไว้บันทึกรายละเอียดต่างๆตามแต่ละประเภทของ ปพ นั้นๆ

5.สมุดบันทึกความดี

ชื่อก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่า บันทึกความดี โดยบันทึกความร่วมมือของนักเรียนกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อให้ครูประเมินพัฒนาการด้านต่างๆนักเรียน

6.สมุดบันทึกการอ่าน

มีไว้เพื่อบันทึกกิจกรรมการอ่านของนักเรียน เพื่อให้บรรลุตามแผนการสอนของโรงเรียน

แต่ถ้าการทำสมุดเองมันยุ่งยาก ให้เรารับใช้ท่านเองครับ คลิก ได้เลยครับ

ประกาศ !!! สมุดโรงเรียนคุณภาพดี ราคายุติธรรม ถ้าทางโรงเรียนต้องการสั่ง

สามารถติดต่อมาได้เลยครับ

ติดต่อ โรงสมุดสมุดธรรม สมุดที่ผลิต สมุดนักเรียน สมุดโรงเรียน ที่มีคุณภาพในราคาที่ยุติธรรม

Tel. 095-932-5239 , 02-005-7004

E-mail : sale.thambook@gmail.com

Facebook : โรงสมุดสมุดธรรม – Thambook Press

LINE ID : @thambook