วารสารโรงเรียนคุณภาพ

วารสารคุณภาพ

วารสารโรงเรียน ที่มีคุณภาพประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?  

วารสารโรงเรียน สื่อสิ่งพิมพ์ที่สร้างประโยชน์เป็นอย่างมาก ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการโปรโมท ว่าโรงเรียนมีความน่าสนใจอย่างไร มีกิจกรรมที่น่าสนใจอะไรบ้าง วันนี้เรามีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการจัดทำวารสารโรงเรียนมาฝากทุกๆ ท่านที่สนใจด้วย ก่อนจะไปดูว่าในวารสารโรงเรียน ที่มีคุณภาพประกอบไปด้วยอะไรบ้าง? ขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักการวารสารแต่ละประเภทให้มากขึ้นกันก่อน

วารสาร คืออะไร?

วารสารเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดหนึ่ง ที่มักจะถูกตีพิมพ์ออกตามวาระหรือตีพิมพ์เป็นรายประจำแล้วแต่กำหนด ตัวอย่างเช่น รายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน ซึ่งวารสารเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีความคล้ายคลึงกับนิตยสาร ทั้งลักษณะและรูปเล่ม แต่เนื้อหาด้านในจะมุ้งเน้นไปทางเชิงวิชาการเสียมากกว่า วารสารจะไม่มีกำหนดตายตัวเกี่ยวกับรูปเล่ม จะมีกี่หน้าก็ได้แต่ไม่ควรหนาหรือบางจนเกินไป โดยปกติวารสารขนาดมาตรฐานไม่ควรหนาต่ำกว่า 40 หน้า และไม่ควรหนาเกิน 100 หน้า

ซึ่งการจัดทำวารสารส่วนใหญ่ตีพิมพ์เพื่อตอบสนองนโยบายของหน่วยงาน สมาคม องค์กร หรือสถาบันต่างๆ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย บทความทาง วิชาการ ผลงานการวิจัย ความรู้ทางวิชาการ รวมไปถึงการชื่นชมต่างๆ เช่น วารสารโรงเรียน วารสารมหาวิทยาลัย 

วารสารโรงเรียน คืออะไร?

วารสารโรงเรียน เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่โรงเรียนจัดทำขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ให้นักเรียน ผู้ปกครอง รวมไปถึงบุคคลอื่นๆ รับรู้ ว่าภายในโรงเรียนมีกิจกรรมอะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น การยกย่องนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน หรือการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม วารสารโรงเรียนถือเป็นช่องทางในการโปรโมทดรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วย

ข้อแตกต่างระหว่าง วารสารโรงเรียน กับ นิตยสาร

วารสารโรงเรียนเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่จัดทำขึ้นเผยแพร่เป็นคราวๆ หรือเป็นวาระ วารสารโรงเรียน ภายในเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน นักเรียน และบุคลากรเป็นส่วนใหญ่ ตีพิมพ์ตามวาระ ไม่มีเวลากำหนดแน่นอน แต่นิตยสารจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาทั่วไป ไม่จำกัด และมีการกำหนดระยะเวลาในการตีพิมพ์ที่แน่นอน เช่น ออกทุกๆ สัปดาห์ หรือออกทุกๆ เดือน

วารสารโรงเรียน ที่มีคุณภาพประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

จริงๆ แล้ว การตีพิมพ์วารสารโรงเรียนไม่ได้มีกฎว่าจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง แต่หากอยากให้วารสารโรงเรียนมีคุณภาพควรมีองค์ประกอบดังนี้

1.ปกหน้า :

ในการออกแบบหน้าปกวารสารโรงเรียนส่วนใหญ่ จะเน้นลักษณะเป็นทางการ ใส่ภาพสัญลักษณ์โรงเรียนหรือสิ่งที่ต้องการจะแสดงออก

2.สารบัญ :

เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าภายในเล่มวารสารโรงเรียนมี มีข้อมูลอะไร อยู่หน้าไหนบ้าง เพื่อให้สามารถค้นหน้าเนื้อหาที่ต้องการอ่านได้ง่ายขึ้น

3.เนื้อหา :

ในส่วนของเนื้อหาควรมีความครอบคลุม และน่าสนใจ จากผู้เขียนหลายๆคน วารสารมักจะเป็นเนื้อหาวิชาการ เช่น ความรู้ที่คาดว่านักเรียนจะสนใจ กิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน ทำเนียบรุ่น หรือข้อมูลข่าวที่อยากประชาสัมพันธ์

4.บทบรรณาธิการ :

ส่วนสุดท้ายของวารสารโรงเรียน เป็นบทบรรณาธิการซึ่งก็คือการทักทายของบรรณาธิการกับผู้อ่าน และอาจมีการแนะนำเรื่องที่น่าสนใจภายในวารสารโรงเรียนด้วย

รูปแบบของวารสารโรงเรียน ควรเป็นอย่างไร?

วารสารโรงเรียนไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัว ขึ้นอยู่กับความต้องการ การออกแบบ งบประมาณ ความพึงพอใจของแต่ละโรงเรียนเป็นหลัก ซึ่งเลือกรูปแบบวารสารโรงเรียนจะเป็น ดังนี้

การเลือกกระดาษ

 • กระดาษปก

  : ส่วนใหญ่หน้าปกของวารสารโรงเรียนมักพิมพ์ด้วยกระดาษหนากว่าเนื้อกระดาษภายใน ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 250-300 แกรม มีการเคลือบ UV หรือ PVC เพื่อเสริมความแกร่ง ซึ่งการเคลือบ PVC จะมีราคาที่สูงกว่าการเคลือบ UV แต่ก็จะมีความทนทานที่มากกว่าด้วย สามารถกันหยดน้ำได้ในระดับหนึ่ง

 • กระดาษเนื้อ

  : กระดาษเนื้อจะมีความบางกว่ากระดาษหน้าปก โดยจะมีให้เลือกหลากหลายชนิด เช่น กระดาษปอนด์ จะมีราคาถูก เป็นกระดาษที่สามารถเขียนได้ เหมาะกับหนังสือที่ต้องการให้เขียนได้กระดาษอาร์ตมันหรือด้าน จะเหมาะกับงานหนังสือ 4 สี ให้ความสมบูรณ์ของภาพที่ต้องการจะสื่อ และยังเก็บรักษาก็จะยาวนานกว่ากระดาษปอนด์ด้วย

การเข้าเล่ม

ในการเข้าเล่มวารสารดรงเรียนสามารถทำได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น

 • การเย็บกลาง

  : เป็นการใช้ลวดเย็บเข้าตรงกลางของเล่มเพื่อให้สมุดมีความแน่นหนา เหมาะกับวารสารโรงเรียนที่มีความหนาไม่มาก

 • การไสกาว

  : เป็นการยึดสันด้วยกาว มีความแน่นหนาไม่มาก เหมาะกับวารสารโรงเรียนที่มีความหนามากกว่า 40 แผ่นคู่

 • การเข้าเล่มปกแข็งจั่วปัง

  : เป็นการใช้กระดาษแข็งทำเป็นปก มีความสวยงานและคงทนสูง

การทำอาร์ตเวิร์ก

การทำอาร์ตเวิร์กเป็นการวางแบบ จัดหน้า เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานาน ทั้งการปรับรูปภาพ กรอบข้อความ ดังนั้นผู้จัดทำต้องมีการเตรียมข้อมูลให้พร้อม เพื่อง่ายต่อการออกแบบ หรือหากมีตัวอย่าง แนวทางด้วยก็จะดีมากๆ

วารสารโรงเรียน มีประโยชน์อย่างไรบ้าง?

วารสารโรงเรียนเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ ที่มีประโยชน์ต่อโรงเรียนเป็นอย่างมาก มีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน ข่าวสารของนักเรียน กิจกรรมภายในโรงเรียน รางวัลต่างๆที่โรงเรียนได้รับ ทำเนียบรุ่น รวมไปถึงการเกษียณของเหล่าคณาจารย์ และยังเป็นการนำเสนอความรู้ดีๆ ให้นักเรียนได้ทราบด้วย เพราะนอกจากเนื้อหาที่เกี่ยวกับกิจกรรมแล้ว วารสารโรงเรียนยังสามารถเพิ่มเนื้อหาที่เป็นความรู้ลงไปได้ด้วย

การจัดทำวารสารโรงเรียนควรทำขึ้นอย่างมีคุณภาพ มีเนื้อหาที่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อ่าน

สำหรับบุคลากร หรือโรงเรียนใดที่สนใจอยากจัดทำวารสารโรงเรียนสามารถปรึกษา โรงพิมพ์ธรรมวิวัด ได้ที่ www.thambook.com  เพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน เป็นที่ยอมรับของทั้งหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน โรงพิมพ์ของเรามีบริการรับพิมพ์สิ่งพิมพ์แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น วารสารโรงเรียน สมุดนักเรียน สมุดโรงเรียน หนังสือ นิตยสาร สติกเกอร์ กระดาษคำตอบ และอื่นๆ อีกมากมาย การันตรีด้านคุณภาพและราคา รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน