สมุดสำเร็จ สมุดสพฐ

สมุดสพฐ สมุดสำเร็จ เนื้อกระดาษเรียบลื่น

สมุดสพฐ สมุดสำเร็จ สมุดนักเรียนที่พิมพ์ตราของหน่วยงาน สพฐ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) เรามีสมุดตราสพฐ ทุก เส้นสมุดนักเรียน ที่ใช้กัน ไม่ว่าจะเป็น เส้นเต็มบรรทัด เส้นคู่ เส้นครึ่งบรรทัด เส้นบรรทัด5เส้น เส้นกราฟ

สมุดสพฐราคาถูก กว่าสมุดสั่งทำ และสามารถสั่งยอดน้อยได้ด้วย

ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

รูปแบบสมุดสพฐ สมุดสำเร็จ ของเรา

รูปแบบปกสมุดสพฐ จากทางเรา

รูปพื้นฐาน ซึ่งจะเปลี่ยนไปทุกๆปี โดยมีทีมงานออกแบบให้ทันสมัย เข้ากับทุกนโยบายของภาครัฐ ไม่ว่าจะ “การเข้าร่วมกันของอาเซียน”  “เทคโนโลยี 4.0” หรือว่า รูปสถาบันต่างๆของประเทศไทย 

เพื่อตอบสนองความต้องการของโรงเรียนให้มากที่สุด และ ดั่งปฏิธานของเรา “มุ่งหวังให้เด็กไทยได้ใช้ของดีมีคุณภาพ”

ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

0654639226

020057004

รูปแบบเส้นของเรา

เส้นสมุดนักเรียน เส้นเต็มบรรทัด

สมุดนักเรียน เส้นเต็มบรรทัด

 

เส้นสมุดนักเรียน เส้นกราฟ

สมุดนักเรียน เส้นกราฟ

 

เส้นสมุดนักเรียน เส้นครึ่งบรรทัด

สมุดนักเรียน เส้นครึ่งบรรทัด

 

เส้นสมุดนักเรียน บรรทัด5เส้น

สมุดนักเรียน เส้นบรรทัด5เส้น

 

เส้นสมุดนักเรียน เส้นจดการบ้าน

สมุดนักเรียน เส้นจดการบ้าน

 

เส้นสมุดนักเรียน เส้นคู่

สมุดนักเรียน เส้นคู่

 

เส้นสมุดนักเรียน เส้นจีน

สมุดนักเรียน เส้นจีน

 

ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

0654639226

020057004

รายละเอียดสมุดนักเรียนสพฐ

จากประสบการณ์ในวงการสิ่งพิมพ์ รบงานสิ่งพิมพ์สมุดหนังสือคุณภาพสูงมาอย่างมากมาย

ตอนนี้เราได้ผลิต สมุดนักเรียนสพฐ จำนวนมากมาเพื่อรับใช้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก ร้านค้า หรือเซลล์ที่จะรับไปขาย

สมุดนักเรียนสพฐจาก โรงสมุด สมุดธรรม

คำถาม _  สมุด นักเรียนสพฐ ของเราขนาดเท่าไหร่

คำตอบ _ ขนาดเท่ากับ สมุดนักเรียน ของเรา 16×24 cm. โดยประมาณ

คำถาม _ สมุดนักเรียนสพฐ ของเรามีปกกี่แบบ

คำตอบ _ ปกของเรามี 8 แบบ

คำถาม _ เส้นสมุด นักเรียนสพฐ ของเรามีเส้นกี่แบบ

คำตอบ _ เส้นของเรามี 7 แบบ เหมือนเส้นปกที่เราใช้ใน สมุดโรงเรียนพิมพ์ตรา โดยคุณภาพการพิมพ์เดียวกัน

คำถาม _ รายละเอียดสเปกกระดาษสมุดนักเรียนสพฐของเรา

คำตอบ _ ปกสมุดนักเรียนสพฐของเรา ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 200 แกรม ความหนา+-ไม่เกิน10% เพื่อให้ได้สมุดที่มีคุณภาพไม่บางเกินไปและสามารถโดนน้ำได้นิดหน่อย

ส่วนเนื้อในเราได้กระดาษปอนด์ 60แกรม ความหนา+-ไม่เกิน10% ซึ่งเป็นกระดาษมาตรฐานโดยทั่วไปของสมุดนักเรียนทั้งประเทศ

คำถาม _ สมุดนักเรียนสพฐ ของเราเข้าเล่มอย่างไร

คำตอบ _ การเข้าเล่มของเราใช้วิธีเย็บกลางทั้งสมุดนักเรียนสพฐ 40 แผ่น และสมุดนักเรียนสพฐ 80 แผ่น โดยใช้เครื่องจักรทันสมัย ไม่ใช่การเย็บมือ ดังนั้น คุณภาพที่ได้จะดีกว่ามือคนครับ

คำถาม _ สามารถเลือกแบบปกได้ไหม

คำตอบ _ ทางเราควบคุมขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ราคาต่ำที่สุด จึงทำให้ท่านไม่สามารถเลือกปกได้ โดยปกที่ได้จะคละแบบกันมาครับ แต่คุณภาพไม่ลดลงนะครับ

คำถาม _ การห่อเป็นอย่างไรบ้าง

คำตอบ _เราห่อให้ท่านอย่างดีด้วย การwrapพลาสติกครับ เพื่อนกันน้ำและฝุ่นเบื้องต้น ถ้าซื้อ360เล่ม จะมีการห่อกระดาษใหญ่เพิ่มเข้าไปอีกครับ

หน่วยงาน สพฐ คือ หน่วยงานอะไร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission : OBEC)

คือ สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควบคุมดูแลกิจการส่วนราชการ ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานมีหน้าที่ ศึกษา จัดการด้านการศึกษา ระดับพื้นฐานตั้งแต่ อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

อำนาจและหน้าที่ ของหน่วยงาน สพฐ

1. จัดระบบการศึกษา เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ ส่งเสริมการปกครอง ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. มุ่งหวังพัฒนานักเรียน เสริมสร้างความสามารถทางการเรียนรู้ และ ความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาในระดับสากล
3. มุ่งเน้น พัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักเรียน ให้มีความรู้ความสามารถ ตามหลักสูตรและคุณลักษณะ พร้อมในศตวรรษที่ 21 ที่กำลังจะมาถึง
4. มุ่งหวังสร้างโอกาส เพิ่มความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และ เสมอภาค
5.ร่วมมือพัฒนา คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา
6.มุ่งจัดการ การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างการพัฒาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
7.ช่วยพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ในทุกทุกระดับการศึกษา และ ร่วมจัดการศึกษา โดยใช้ดิจิตอลเทคโนโลยี (Digital Technology) ในการพัฒนา

ตราสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกอบด้วยอักษรย่อ สพฐ. ล้อมรอบด้วยลายบัวผูกเป็นวงรีบนพื้นสีเขียว ภายใต้รูปเสมา ธรรมจักร หมายถึง หน่วยราชการขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ

ด้านล่างเป็นชื่อเต็มของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นตัวอักษรสีทอง แถบข้างทอง บนพื้นเขียวอันเป็นสีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

ลายของบัวดอกขาวปลายกลีบชมพูมีใบเขียวบนพื้นสีส้ม

ดอกบัว หมายถึง ความเจริญทางปัญญาและความเจริญทางการศึกษา

ซึ่งสีพื้นหมายถึงสีประจำวันพฤหัส ซึ่งถือว่าเป็นวันครู ผู้มอบวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์
ทั้งเป็นผู้วางรากฐานทางการศึกษา

ส่วนที่เหลือที่เป็นสีทอง หมายถึงความเจริญในด้านการศึกษา ก้าวสู่การเป็นบุคลากรที่ดี มีความรู้ มีคุณธรรม ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

                                                 Responsive image

ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

0654639226

020057004

ขายร้านค้า